Usluge
Ovde se možete informisati o različitim uslugama koje pružamo
Ovlašćeni sudski tumači sa dugogodišnjim iskustvom prevešće Vaša dokumenta u najkraćem mogućem roku. Ukoliko Vam je potreban kompletan prevod zvaničnog dokumenta (ličnih dokumenata, sertifikata, uverenja, diploma i sl.), prevodioci agencije Dunja prevodi pobrinuće se da dobijete istovetan i pravno verodostojan prevod. Za sve vrste prevoda garantujemo strogu poverljivost informacija.
Podjednako kvalitetno vršimo prevođenje materijala kojima nije potrebna garancija pravne verodostojnosti sudskog tumača, i to u sledećim oblastima:
 • pravo
 • međunarodno pravo i pravo Evropske unije
 • finansije i bankarstvo
 • telekomunikacije
 • informatika
 • mašinstvo
 • automobilizam
 • medicina i farmacija
 • internet sadržaji
 • prodaja i marketing
 • U cilju dostizanja vrhunskog kvaliteta prevedenih materijala, agencija Dunja prevodi vrši i usluge korekture i lekture. Lektura teksta podrazumeva jezičku i stilsku obradu teksta: uklanjanje tipografskih, pravopisnih i gramatičkih grešaka, ali i stilsku doradu rečeničnih konstrukcija, sve u skladu sa propisanom jezičkom normom. Sa zadovoljstvom ćemo lektorisati prevedeni materijal, ali i pružiti neophodnu pomoć pri sređivanju sadržaja veb stranica, reklamnih slogana, knjiga, brošura, plakata, postera, pakovanja proizvoda, uputstava za upotrebu i sličnih materijala. Lekturu, kao i prevođenje, obavlja stručno lice za jezik.
  U paketu naših prevodilačkih usluga nalaze se i simultano i konsekutivno prevođenje. Naši visokostručni simultani prevodioci mogu uštedeti Vaše vreme na konferencijama dok za eventualne potrebe poslovnih sastanaka sa inostranim partnerima možete angažovati naše iskusne konsekutivne prevodioce.

  Naši prevodioci koriste najmodernije prevodilačke alate koji garantuju visokokvalitetne, precizne i konzistentne prevode. Korišćenje računara i mašinsko prevođenje omogućavaju i olakšavaju procese prevođenja kada se govori o materijalima većeg obima i projektima prevođenja.