Sudski tumač
Usluge stalnog sudskog tumača za engleski jezik u Nišu

O stalnim sudskim tumačima


Ovlašćeni ili stalni sudski tumač/prevodilac je lice koje Ministarstvo pravde ovlašćuje da svojim pečatom i potpisom garantuje istovetnost prevoda sa izvornim dokumentom. U današnjem poslovnom svetu, usluge sudskog tumača su neophodne, jer svaki zvanični dokument mora biti preveden i overen od strane ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača.

Najčešći dokumenti koji zahtevaju prevod i overu stalnog sudskog tumača za strani jezik su uverenja, diplome, rešenja, ugovori, svedočanstva itd. Gotovo svi dokumenti koje izdaju državni organi i koji se smatraju zvaničnim, kod nas ili u inostranstvu, moraju biti prevedeni, potpisani i overeni od strane stalnog sudskog tumača, kako bi postali zvanični dokumenti.

Stalni sudski tumač poseduje sertifikat kojim je ovlašćen da prevodi dokumenta i svojim pečatom i potpisom garantuje identičnost prevoda sa originalom. Pored toga, dokumenti koji su prevedeni i overeni na ovaj način poseduju i klauzulu u kojoj su navedeni, broj rešenja koje sudski tumač poseduje, kao i ime i prezime prevodioca. Usluge stalnog sudskog tumača ne odnose se samo na pisane prevode dokumenata, već i na usmeno prevođenje, kada i gde je to neophodno.

Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode sledećih vrsta dokumenata:

 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih, umrlih, venčanih
 • uverenja o prebivalištu, državljanstvu, nekažnjavanju
 • vozačke dozvole
 • izjave i saglasnosti
 • potvrde o školovanju (osnovne i srednje škole, fakliteti)
 • svedočanstva i diplome
 • ovlašćenja i punomoćja
 • boravišne i radne dozvole
 • ugovori, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji
 • i druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u Srbiji i inostranstvu
 • izvod iz sudskog registra za privredne registre
 • finansijski i revizorski izveštaji
 • potvrde o stanju računa u banci
 • potvrde o stalnom zaposlenju
 • trgovački i kupoprodajni ugovori
 • tenderska dokumentacija itd.
 • Preuzimanje materijala za prevod

  Preuzimanje materijala za prevod odvija se prema dogovoru dveju strana: agencije, sa jedne strane, i klijenta/firme, sa druge. Ukoliko je potrebno, Dunja prevodi angažuje kurirsku službu da bi se klijentu olakšala dostava materijala, uštedelo na vremenu, a sam proces prevođenja priveo kraju u najkraćem mogućem roku. Dokumenta koja prevodi i overava stalni sudski tumač moraju biti originali, ili fotokopije overene od strane nadležnih institucija. U suprotnom, prevedeni dokument ne može i ne sme biti overen. Izvorni dokument može nam biti dostavljen u svim poznatim formatima (Word, Xpress, PowerPoint, html, Excel, PDF itd.), ukoliko zakon ili potrebe klijenta ne zahtevaju drugačije.

  Dostava prevedenog materijala

  Zbog delikatnosti ovakve vrste usluge prevođenja i najčešće potrebe da dokument bude u pisanoj formi, ovakvi prevodi se najčešće dostavljaju putem pošte ili se preuzimaju lično.

  Cena usluge prevođenja stalnog sudskog tumača

  Cena usluge prevođenja stalnog sudskog tumača zavisi od više činilaca. Cena se formira nakon upoznavanja našeg tima sa svim uslovima i potrebama klijenta, sa obimom materijala, kao i sa vremenskim rokom koji je odredila druga strana..

  Zbog prirode prevoda dokumenata koji zahtevaju overu stalnog sudskog tuamača, našim klijentima dostupni smo sedam dana u nedelji, 365 dana u godini.

  Prevodioci agencije Dunja prevodi učiniće sve kako bi izašli u susret svakom klijentu, radi ostvarivanja uspešne i dugoročne saradnje.