O nama
Dunja prevodi je Agencija za prevodilačke usluge koja nudi sledeće usluge:

Sa dugogodišnjim iskustvom u prevođenju tekstova iz najrazličitijih oblasti – ekonomije, prava, spoljne trgovine, bankarstva i finansija, marketinga, društvenih nauka, medicine, ekologije, softverske i IT oblasti, Dunja prevodi vam garanutuje uspešno obavljen posao. Za prevode pravne dokumentacije za potrebe državnih institucija u zemlji i inostranstvu tu su naši ovlašćeni sudski tumači. Sarađujemo sa užim krugom naučnih i stručnih prevodilaca sa značajnim iskustvom u određenim oblastima prevođenja.

Usluge prevođenja i lekture, sudskog tumačenja i inokorespodencije dostupne su za sledeće jezike:


ENGLESKI ∙ NEMAČKI ∙ FRANCUSKI
ITALIJANSKI ∙ GRČKI ∙ RUSKI

Rokovi predstavljaju veoma bitan deo prevođenja, a naša agencija ih shvata veoma ozbiljno. Dunja prevodi stoji Vam na raspolaganju 24 časa, sedam dana u nedelji. Procenu prevoda dobićete besplatno, a naši prevodioci učiniće sve kako bi Vaš tekst bio preveden u najkraćem mogućem roku. Prema potrebi, i prema Vašim zahtevima, prevod možete dobiti istog dana. Rok za prevod teksta zavisi od procene prevoda, korekture, lekture i stručne redakture. Ako smo u mogućnosti, prevode dokumenata isporučićemo i pre datog roka. Kada dobijete procenu prevoda i rok za koji će biti urađen, budite sigurni da ćemo rok u potpunosti poštovati.
Pažljivim izborom saradnika – prevodilaca, obezbedićemo da Vaš tekst, pored jezičke preciznosti i ispravnog terminološkog konteksta, poseduje i autentičnu jezičku nijansu, bitan stilski aspekt prevoda akademskih i stručnih tekstova. Lingviste biramo u skladu sa prevodilačkim veštinama i temeljnim znanjima u oblastima prevođenja, što kvalitet prevoda čini zagarantovanim. Upotreba softvera – CAT alata (Computer Aided Translation Tools) olakšava radne procese prevođenja, a veće projekte prevođenja čini terminološki konzistentnim.
Bitan aspekt poslovanja naše agencije je ostvarivanje trajne saradnje sa klijentima. Kvalitet prevoda preduslov je svakog projekta prevođenja. Glavni cilj nam je da usluge uskladimo sa Vašim potrebama, obezbeđujući uslove koji Vama najviše odgovaraju. Agencija Dunja prevodi sarađuje sa fizičkim i pravnim licima iz svih struktura, zaposlenim u državnim institucijama, privatnom sektoru, nevladinim organizacijama, itd.
Dunja prevode čini mreža prevodilaca specijalizovanih za stručne oblasti koji pored jezičke kompetencije, poznaju savremene, kulturne i poslovne obrasce neophodne za konačan prevod, odnosno kvalitet i istovetnost sa izvornim tekstom.

Garantujemo kvalitet prevedenog dokumenta, zajedno sa svim lingvističkim specifičnostima jednog jezika. Prevodilac određenog dokumenta biće odabran prema vrsti dokumenta za prevod i oblasti prevođenja. Naši timovi prevodilaca rade određene vrste prevoda u skladu sa svojim lingvističkim sposobnostima, odnosno iskustvom koje poseduju u određenoj oblasti.

Prevedena dokumenta mogu se dostaviti elektronskom poštom (Word, PowerPoint, Excel, PDF itd), tradicionalnom poštom ili lično na adresu agencije, ili prema dogovoru sa prevodiocima na dogovorenom mestu.

Procena prevoda je povratna informacija koju klijent dobija u vidu ponude cene za prevod i vremenskog roka za obavljen posao – i to pre ugovaranja prevoda. Kada dobijete procenu prevoda, potrebno je da je potvrdite. Procena prevoda vrši se uvidom u predati dokument. Cena se obračunava po prevodilačkoj strani (1.800 karaktera sa razmakom), ali i u skladu sa traženom terminologijom materijala za prevod, formatom i ostalim pojedinostima koje formiraju krajnju cenu prevodilačke strane.
Cene usluga pisanog prevođenja
kreću se u rasponu od 5 – 25€ po prevodilačkoj strani (1.800 karaktera sa razmakom).
Cene usluga korekture i lekture
kreću se u rasponu od 5 – 25€.
Cena pojedinačne strane sa overom sudskog tumača
kreće se u rasponu od 10 – 15 €.
Cene usluga simultanog prevođenja
kreću se u rasponu od 25 - 35€ po satu prevođenja.
    Plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
    Ako iz bilo kog razloga niste zadovoljni prevodom, obavestite nas o tome kako bismo blagovremeno rešili problem.