FAQOvde možete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Na raspolaganju smo i tokom vikenda i za vreme praznika. Dakle, postoji mogućnost preuzimanja materijala i u tom periodu. Nakon preuzimanja materijala za prevođenje, klijent će dobiti povratnu informaciju u vezi sa rokom i cenom usluge.
Ne postoji nikakav limit za prevod koji klijent može da naruči.
Dunja prevodi će učiniti sve kako bi Vaš tekst bio preveden u što kraćem roku. Vremenski rok koji je potreban za prevođenje određenog teksta ili dokumenta zavisi od više činilaca: obima materijala, kompleksnosti terminologije teksta, trenutne dostupnosti naših prevodilaca, smera prevoda (recimo, englesko – srpski / srpsko – engleski prevodi). U svakom slučaju, rok koji se ugovori sa klijentom, poštovaće se u potpunosti.
Dunja prevodi garantuje bezbednost i poverljivost svih podataka sadržanih u Vašim tekstovima/dokumentima. Takođe, podaci naših klijenata NIKADA neće dospeti ili biti izloženi trećim licima. Garancija poverljivosti podataka naših klijenata i sadržaja materijala za prevod je naša obaveza.
Dunja prevodi trenutno prihvata uplate isključivo preko žiro-računa.
Naravno, Dunja prevodi će Vam uvek izaći u susret. Ukoliko imate materijal koji mora hitno biti preveden, naša agencija je tu da Vam to i omogući. Cena ovakve usluge može se razlikovati od standardne cene usluge prevođenja.
Prevodi dokumenata i poslovne dokumentacije, kao i usluge ovlašćenog sudskog tumača često su hitno potrebni našim klijentima. Našu ponudu dobićete u roku od nekoliko sati ili najkasnije u toku istog dana, pisanim putem.
Materijal za prevod možete dostaviti u sledećim formatima: Word, PowerPoint, Excel, PDF, html, Xpress itd.
Materijal za prevod možete dostaviti putem elektronske pošte, tradicionalnom poštom ili lično, na adresu agencije ili na određenom mestu, u dogovoru sa prevodiocima – kako Vama najviše odgovara.
Naravno, svaki prevedeni dokument biće u istom formatu kao i izvorni dokument.
Da, pored usluga koje naša agencija nudi pravnim licima i državnim ustanovama, ravnomerno sarađujemo i sa fizičkim licima.
Jedino stalni sudski tumač može da Vam izda pravno verodostojan prevedeni dokument. Stalni sudski tumač poznaje pravnu terminologiju jezika sa kojeg i na koji prevodi. Sudski tumač poseduje licencu Ministarstva pravde Republike Srbije, koja garantuje istovetnost prevedenog materijala sa originalom.
Stručni prevod Vam je potreban ukoliko su materijali tehničke, pravne, medicinske, IT ili druge usko stručne prirode. Dakle, svaki prevod koji zahteva korišćenje stručne terminologije iz određene oblasti smatra se stručnim prevodom.
Opšti prevodi se odnose na tekstove koji u sebi ne sadrže stručnu terminologiju, već se više tiču „živog”, svakodnevnog jezika i komunikacije.
Kada je reč o dokumentu koji je potrebno da dostavite sudu, ministarstvu, ambasadi, univerzitetu i slično, budite sigurni da će Vam trebati usluge sudskog tumača, jer zvanične institucije te vrste traže dokumenta koja imaju pravnu svrhu. Sa druge strane, neformalni dokumenti, poput CV-ja, motivacionog pisma, pisma preporuke ili pak promotivnih materijala za firmu nemaju pravnu svrhu i mogu se prevesti bez overe sudskog tumača.
Materijal za prevod možete dostaviti putem elektronske pošte, tradicionalnom poštom ili lično, na adresu agencije ili na određenom mestu, u dogovoru sa prevodiocima – kako Vama najviše odgovara.
Univerzalna cena prevoda ne postoji, jer je svaki prevod priča za sebe. Na cenu prevedenog materijala utiče mnogo faktora: obim teksta, zahtevnost terminologije (oblast), hitnost, overa sudskog tumača, itd. U agenciji Dunja prevodi možete dobiti besplatnu procenu cene prevoda, a okvirne cene možete videti na strain O Nama u odeljku Procena prevoda i cene.
U agenciji Dunja prevodi smer prevođenja nikako ne utiče na cenu prevedenih materijala, jer naši prevodioci odlično vladaju kako maternjim, tako i stranim jezikom, i kadri su da isporuče kvalitetan i precizan prevod poštujući dogovorene rokove.
Jedna strana A4 formata može da sadrži i do 3.000 karaktera, u zavisnosti od gustine i formata samog teksta. Ipak, standard koji se tiče prevođenja ovde je decidiran: jedna prevodilačka strana sadrži tačno 1.800 karaktera sa razmacima. Da biste saznali koliko prevodilačkih strana sadrži Vaš materijal, podelite ukupan broj karaktera sa 1.800 – dobijena cifra predstavlja broj prevodilačkih strana. Slike u dokumentu ne ulaze u obračun prevodilačkih strana.